PRO SILVA BOHEMICA

PŘÍRODĚ BLÍZKÉ OBHOSPODAŘOVÁNÍ LESA

Pro Silva Bohemica je sdružení lesníků, vlastníků lesů a přátel lesa, kteří praktikují nebo prosazují přírodě blízké hospodaření v lesích, tedy co možná největší využití přírodních procesů za účelem lepšího a trvalejšího hospodářského výsledku a souběžného zachování nepřetržitosti plnění všech funkcí lesů.

Aktuality

Filter

JAK POSTUPOVAT

PŘI ŘEŠENÍ NADMĚRNÝCH ŠKOD ZPŮSOBENÝCH ZVĚŘÍ

Škody zvěří jsou největší překážkou pro dosažení vyšší pestrosti lesů, důležité pro jejich odolnost a schopnost adaptovat se na změny klimatu. K řešení nadměrných škod zvěří zveřejňujeme návody, pomůcky, vzory podání orgánům státní správy a další dokumenty v samostatné sekci tohoto webu.

PRO SILVA

je mezinárodní organizace hledající a snažící se o co největší možné využití přírodních procesů v lese pro dosažení hospodářských cílů nebo užitků, očekávaných vlastníkem a vyžadovaných společností. V praxi to znamená hledání a ověřování tzv. přírodě blízkých, nepasečných způsobů obhospodařování lesa, kde významnou součástí hospodářského výsledku je přiměřeně únosná minimalizace vkladů do usměrňování růstových procesů lesů.

0 let činnosti
v České republice
0% úspora nákladů
na pěstební činnost
0 ha lesů
obhospodařovaných přírodě blízkým způsem

Připojte se k nám

a pojďme společně tvořit a zachovat lesy pro další generace

OBCHOD PRO SILVA BOHEMICA